Den kaukasiska kritcirkeln – Light

Foto: Martin Skoog

Foto: Martin Skoog